Volejte ihned.
BRNO a okolí.
608 333 700

↶ ZPĚT NA 1POMOC.eu

PC servis u Vás doma.
1POMOC počítačům.
Přijedu. Opravím. Hotovo.

PROHLÁŠENÍ SOULADU S GDPR platné od 25.5.2018

Pokud jsem oprávněn či povinen zpracovávat OÚ, dělám to pouze legálně, v souladu právními předpisy ČR dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně OÚ a Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 GDPR.

Přijal jsem organizační a technická opatření pro zajištění ochrany OÚ.

(článek 4 GDPR) Správcem OÚ je fyzická osoba. (jméno, příjmení, adresa)
(článek 5 GDPR) Rozsah: jméno, příjmení, adresa, telefon, email.
(článek 6 GDPR) Právní titul: Plnění smluv. Zákonná povinnost. Oprávněný zájem. Souhlas.
(článek 6 GDPR) Účel: Abych mohl k Vám přijet opravit PC, předat doklad a přijmout platbu.
(článek 15 GDPR) Doba: 3 roky, na základě zákonných povinností.
(článek 32 GDPR) Zabezpečení: Vaše i své osobní a citlivé údaje chráním všemi dostupnými metodami a technologiemi. Podrobnosti uvádět nebudu, aby bylo zachováno maximální bezpečí.

Základní pravidla:
Osobní a citlivé údaje s nikým nesdílím, nepředávám dalším osobám či firmám.
Pokud pomine právni titul, účel nebo doba zpracování, osobní a citlivé údaje skartuji.

Máte právo souhlas se zpracování osobních údajů udělit, neudělit, odvolat. (GDPR)
Udělit souhlas je možnost nikoliv povinnost. (proto využívám jiné právní tituly)
Nikdo po Vás nemůže vynucovat souhlas se zpracování osobních údajů. (GDPR)

Máte právo:
(článek 15 GDPR) na přístup.
(článek 16 GDPR) na opravu.
(článek 17 GDPR) na výmaz, právo být zapomenut.
(článek 18 GDPR) na omezení zpracování.
(článek 20 GDPR) na přenositelnost údajů.
(článek 21 GDPR) vznést námitku.
(článek 77 GDPR) podat stížnost u dozorového úřadu.

(článek 33 GDPR) V případě úniku či ztráty dat mám za povinnost toto ohlásit do 72hodin.

Osobní údaje Vaše i své chráním důkladně a proto jsou i zde ANONYMIZOVANÉ.

ZPRACOVATELSKÁ SMLOUVA platná od 25.5.2018

uzavřená mezi:
(článek 25 GDPR) Správce (jméno, příjmení, adresa)
(článek 28 GDPR) Zpracovatel (jméno, příjmení, adresa)

Zpracovatel na pokyn správce zpracovává osobní údaje dle následujících instrukcí:

(článek 6 GDPR) Právní titul: Plnění smluv. Zákonná povinnost. Oprávněný zájem. Souhlas.
(článek 6 GDPR) Účel: Abych mohl k Vám přijet opravit PC, předat doklad a přijmout platbu.
(článek 5 GDPR) Rozsah: jméno, příjmení, adresa, telefon, email.
(článek 15 GDPR) Doba: 3 roky, na základě zákonných povinností.
(článek 32 GDPR) Zabezpečení: Vaše i své osobní a citlivé údaje chráním všemi dostupnými metodami a technologiemi. Podrobnosti uvádět nebudu, aby bylo zachováno maximální bezpečí.

Základní pravidla:
Osobní a citlivé údaje s nikým nesdílím, nepředávám dalším osobám či firmám.
Pokud pomine právni titul, účel nebo doba zpracování, osobní a citlivé údaje skartuji.

VYJÁDŘENÍ ÚOOÚ platné od 6.4.2018

Podle vyjádření ÚOOÚ nejsem Váš zpracovatel osobních údajů v případě opravy počítačů a zařízení, ikdyž se mohu při poskytování svých služeb nahodile dostat do styku s osobními údaji.
Náplní mé činnosti při opravě počítačů a zařízení není osobní údaje zpracovávat.

Ikdyž Vy můžete být správcem nebo zpracovatelem osobních údajů, já nejsem Vašim zpracovatelem a tedy mezi námi není třeba zpracovatelská smlouva.

PROHLÁŠENÍ MLČENLIVOSTI platné od 25.5.2018

Pokud při své činnosti přijdu do styku s osobními a citlivými údaji, prohlašuji že:
1) budu zachovávat mlčenlivost.
2) osobní údaje nezneužiji ve prospěch svůj ani třetích osob.
3) osobní údaje nevystavím přístupu neoprávněných osob.
4) nebudu sdělovat neoprávněným osobám bezpečnostní opatření a způsob zabezpečení.
5) případné poznámky po ukončení opravy přenechám Vám a nebo skartuji.

COOKIE.

Tato webová stránka používá Google cookie.
Pokud COOKIE povolíte, souhlasíte s ukládáním COOKIE ve svém zařízení.

Níže máte návod jak povolit, smazat nebo zakázat cookie ve Vašem prohlížeči.
Google Chrome  Mozilla Firefox  Internet Explorer  Opera  Safari

Volejte ihned.
BRNO a okolí.
608 333 700

↶ ZPĚT NA 1POMOC.eu

PC servis u Vás doma.
1POMOC počítačům.
Přijedu. Opravím. Hotovo.